Contact

PROMSTAHL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Okólna 43A/43B, 05-270 Marki
+48 22 380 42 00
+48 22 380 42 01
 
REGON 141667479, NIP 1251516569, KRS 0000322443
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 3.530.000 zł

Production facility

Szosa Kotomierska 35, 86-010 Koronowo
 
Choose your language