Kontakt

PROMSTAHL POLSKA SP. Z O.O.

Szosa Kotomierska 35, 86-010 Koronowo

REGON 141667479, NIP 1251516569, KRS 0000322443

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 3.530.000 zł

 

Adres do korespondencji

ul. Okólna 43A/43B, 05-270 Marki

+48 500 101 042, 22 380 42 00

info@promstahl.pl
serwis@promstahl.pl

     

     

Choose your language