Blokady kół w kształcie klina

PSB - Mechaniczna blokada koła Guard BLOCK

Mechaniczna blokada koła Guard BLOCK jest nowym produktem, zapewniającym zwiększenie bezpieczeństwa przy przeładunku pojazdów ciężarowych. Eliminuje zagrożenie związane z nieplanowanym odjazdem lub odtoczeniem się samochodu ciężarowego podczas procesu przeładunku. Blokada wyposażona jest w czujniki i połączona trwałym kablem z układem ...


FALLGUARD - Blokada FALLGUARD

Zabezpieczenie zapobiegające wypadkom, polegającym na wyjechaniu wózka widłowego z rampy.

Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu pomostu, ryzyko wypadków podczas załadunków ulega zmniejszeniu. Lepsze doszczelnienie ogranicza straty energii obiektów. Konstrukcja pomostu ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu nie ma przestojów podczas pracy. Optymalna konstrukcja, ...


PZK - Blokady kół w kształcie klina

Wykorzystywane do dodatkowego unieruchomienia pojazdów w czasie dokowania.


Choose your language