Blokady kół w kształcie klina

FALLGUARD - Blokada FALLGUARD

Zabezpieczenie zapobiegające wypadkom, polegającym na wyjechaniu wózka widłowego z rampy.

Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu pomostu, ryzyko wypadków podczas załadunków ulega zmniejszeniu. Lepsze doszczelnienie ogranicza straty energii obiektów. Konstrukcja pomostu ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu nie ma przestojów podczas pracy. Optymalna konstrukcja, to w efekcie atrakcyjna cena zakupu i niższe koszty serwisowe.

Produkt jest dedykowany klientom dla których bezpieczeństwo pracy ma szczególne znaczenie, szczególnie w obiektach, w których montowana jest duża ilość doków (duże zakłady przemysłowe, deweloperzy logistyczni).

Multimedia

Choose your language