Naprowadzacze

PEF(E) PEK(E) - Naprowadzacze kół

Naprowadzacze kół firmy PROMStahl ułatwiają kierowcom wjeżdżać na teren przeładunku, przez co dokowanie staje się szybsze i eliminuje się zagrożenie uszkodzenia pojazdu i budynku.

Koła pojazdu nie ulegają uszkodzeniom dzięki gładkiej powierzchni naprowadzaczy.

Proces dokowania przebiega szybciej oraz dokładniej (bez szczegółowych wskazówek z miejsca przeładunku). Trwałe mocowanie: przykręcane do podłoża (PEF, PEFE) lub betonowane (PEK, PEKE) to cenna i trafna inwestycja podnosząca bezpieczeństwo procesu przeładunku.

Multimedia

Choose your language