Sygnalizacja świetlna

PBEA - Asystent dokowania pojazdów do rampy

Elektroniczny asystent parkowania PBEA umożliwia pomiar odległości pojazd-budynek oraz sygnalizację świetlną zarówno dla kierowców jak i załogi magazynu. Kierowca pojazdu otrzymuje precyzyjny sygnał o tym kiedy rozpocząć hamowanie oraz kiedy się zatrzymać. Pozwala to na dokładne, szybsze zadokowanie bez konieczności czasochłonnych poprawek. Sygnalizator wewnętrzny informuje załogę magazynu o tym kiedy może bezpiecznie rozpocząć przeładunek. System posiada zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia lub nie podłączenia czujnika ultradźwiękowego (pulsujące czerwone światło na obu sygnalizatorach).

Zalety systemu:

  • Zwiększa bezpieczeństwo dokowania
  • Oszczędność czasu
  • Zmniejsza zużycie odbojów najazdowych
  • Może (w pewnych sytuacjach) doprowadzić do całkowite wyeliminowania odbojów najazdowych

Asystent parkowania PBEA wykorzystuję nowoczesny czujnik ultradźwiękowy do pomiaru odległości pomiędzy rampą przeładunkową a dokującym pojazdem. Kolor zielony na zewnętrznym sygnalizatorze informuje kierowcę że stanowisko jest gotowe do przyjęcia pojazdu. Kolor żółty nakazuje spowolnienie i rozpoczęcie procesu hamowania, czerwony zaś informuje o tym że pojazd znajduje się w optymalnym położenie względem rampy i musi się zatrzymać. Sygnalizator wewnętrzny informuję załogę o zadokowaniu pojazdu zielonym światłem. Wtedy również można rozpocząć bezpieczny proces przeładunku towarów. Dodatkowy przycisk pozwala na poinformowanie kierowcy (zielonym światłem sygnalizatora zewnętrznego) o tym że przeładunek został zakończony i może bezpiecznie opuścić dok. Rozwiązanie to umożliwia „komunikacje” pomiędzy załogą stanowiska przeładunkowego a kierowcą bez opuszczania magazynu.

Multimedia

Choose your language