Wheel Chocks

PZK - Blokady kół w kształcie klina

Wykorzystywane do dodatkowego unieruchomienia pojazdów w czasie dokowania.

Multimedia

Choose your language