Bramy przeciwpożarowe

Marc-D - Brama przeciwpożarowa rozwierana

Bramy rozwierane mogą występować z ościeżnicą narożną, wewnętrzną lub obejmującą. W przypadku ościeżnicy wewnętrznej brama nie zabiera miejsca wokół otworu, zawężając jedynie światło przejścia. Mogą być użytkowane, jak zwykłe drzwi lub bramy, zachowując jednocześnie funkcję przeciwpożarową do odporności ogniowej EI120. Brama rozwierana może być wykonana w każdym kolorze z palety RAL.

BUDOWA

Przeciwpożarowe bramy rozwierane typu Marc-D składają się z następujących elementów:

  • skrzydła czynnego,
  • skrzydła biernego,
  • ościeżnicy,
  • regulatora kolejności zamykania,
  • samozamykaczy,
  • okuć.

Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej typu MARC wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w kolorach wg ustaleń.

Skrzydła bramy zawieszone są na zawiasach mocowanych do ościeżnicy. Ościeżnica, ze względu na jej umieszczenie w otworze muru, występuje w odmianach: narożnej, (standard) obejmującej lub wewnętrznej. Na ościeżnicę w świetle otworu przejścia mocuje się element izolujący. Cała ościeżnica osłonięta jest zestawem maskownic.

ZASADA DZIAŁANIA

Skrzydła bramy w pozycji zamkniętej blokowane są przez rygiel i zapadkę. Utrzymanie bramy w pozycji otwartej możliwe jest po zastosowaniu elektrotrzymacza i podłączeniu go do centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy za pomocą samozamykacza zamyka przejście między strefami pożarowymi. Dodatkowo bramy należy wyposażyć w RKZ (regulator kolejności zamykania).

Bramy spełniają wymagania normy PN-EN 12604:2002, dotyczącej aspektów mechanicznych. Warunkiem jest wykonanie prac montażowych przez wyspecjalizowaną grupę montażową posiadającą autoryzację producenta.

Multimedia

Parametry

Klasa odporności ogniowej
EI 60, EI 60, EI 120
Aprobata Techniczna
ITB AT-15-7498/2014
Certyfikat Zgodności
nr 1646 W, Krajowa Deklaracja Zgodności
Szerokość bramy S₀
1300 - 4500 mm
Wysokość bramy H₀
2000 - 5000 mm ( 2000 - 4500 mm dla EI120)
Masa skrzydła
30-35 kg/m²
Choose your language