Mechaniczne pomosty przeładunkowe

PPV PPVA - Pomost przeładunkowy przesuwny wraz z profilem prowadzącym PZS

Stacjonarny pomost przeładunkowy PP jest nowym elementem rozwoju linii produktów PROM. Jest on przeznaczony dla ramp zewnętrznych i wewnętrznych i znajduje zastosowanie, gdy zmostkowane mają być małe i średnie różnice wysokości pomiędzy krawędzią rampy a powierzchnią ładunkową pojazdu. Pomost przeładunkowy jest zamocowany na głowicy rampy stalowym zawiasem, a w procesie załadunku jest spuszczany na powierzchnię ładunkową za pomocą dźwigni obsługi. Sprężyny naciskowe kompensują ciężar pomostu tak, że PP może być bez problemu obsługiwany przez zaledwie jedną osobę. Od szerokości 2000 mm polecamy zastosowanie dwóch dźwigni, aby umożliwić obsługę przez dwie osoby. Pomost w stanie spoczynku stoi pionowo na krawędzi rampy i jest w tej pozycji ustalany poprzez samoczynne zabezpieczenie przed upadkiem.

Pomost marki PROM spełnia najnowszą europejską normę EN 1398.

Pomost utrzymywany jest w profilu prowadzącym, który zamocowany jest do głowicy rampy i jest przesuwny na boki. Pomost PPV jest dostarczany w dopasowaniu do powszechnie używanych profili konkurencyjnych to znaczy, że odpada wymagająca nakładów wymiana ewentualnie istniejącego profilu prowadzącego.

Model PPVA wyposażony jest w segmentowy aluminiowy najazd, który dostosowuje się do szerokości przestrzeni ładunkowej oraz różnicy wysokości między poziomem krawędzi górnej rampy, a dolną krawędzią przestrzeni ładunkowej pojazdów.

Multimedia

Parametry

Długości nominalne (NL)
1250, 1500, 1750, 2000 mm
Szerokość nominalna (NW)
1500, 1750, 2000 mm
Zasięg górny (A)
175, 225, 265, 310 mm
Zasięg dolny (B)
245, 295, 340, 390 mm
Nośność nominalna
6 ton (60 kN)
Dopuszczalny kąt pochylenia
Według normy EN 1398 użytkowanie pomostu poza dopuszczalnym kątem pochylenia ±12,5% (ok. ±7°) nie jest dopuszczalne. Podana wartość może być przekroczona tylko wtedy, gdy użytkownik wykluczy jakikolwiek poślizg (np. poprzez suche i czyste powierzchnie).

1. Platforma

2. Najazd stalowy (PPF) lub segmentowy najazd aluminiowy (PPFA)

3. Jednostka sprężynowa

4. Dźwignia obsługi

5. Zabezpieczenie przed upadkiem

6. Okucie rampy

7. Profil prowadzący

NW - szerokość nominalna

NL - długość nominalna

Choose your language